Activation
Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Hugo Boss

Năm 2017 là một năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong ngành công nghệ thế giới. Dưới đây là 10 sự kiện được đánh giá là tiêu biểu nhất. 20 năm Internet Việt Nam 19/11/1997 là ngày mà internet được khai sinh tại nước ta. Từ khởi đầu là số 0 tròn trĩnh đến nay Việt