Advertising
Sự kiện ngày hội lái thử xe SYM tại Hà Nội

Một công ty đã yêu cầu các nhân viên nữ phòng kinh doanh quỳ trên sân khấu và tát liên tiếp vào mặt nhau cho đến khi lãnh đạo nói dừng lại. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, ban giám đốc của công ty này đã bị cộng đồng mạng lên tiếng